Drift   Pause   Behave Generate   Proceed in Art webring   
Jag
har
tröttnat
att
jobba
och
bestämt
mig
för
att
"
satsa
konsten
"
.
Därför
är
jag
jakt
efter
excentrisk
mecenat
med
dåligt
ölsinne
och
smak
för
grund
och
dekorativ
konst
.
Christians
skrädderi
Stureplan